Integració Paissatge Urbà

En totes les obres relitzades a la via pública és important fer que les estacions transformadores que tenim dins de l’àmbit urbà de les nostres ciutats i poblacions, quedin integrades dins l’entorn assegurant així l’accessibilitat i seguretat de les seves instal·lacions interiors.
L’integració neix en el moment de dissenyar l’edifici i segueix amb la tasca (“know how” o coneixement) d’integrar els elements elèctrics de mitja / baixa tensió i el transformador de manera que permetin una correcta disposició  tenint en compte la normativa, el seu manteniment i la reducció d’inflències a l’entorn.

 

Adaptacions Tècniques

Una de les tasques de Graubox dins de l’àmbit d’actuació són les actuacions normatives, on s’adapten tècnicament els locals existents per tal que compleixin la normativa referent a la protecció.

Eficiència Mediambiental

En el propi disseny de l’estació transformadora integrada am l’edifici, s’han d’incloure apartats primordials per la seguretat dels .Soroll,Vibració,Camps electromagnètics,Protecció al foc.

Detalls Interiors

Graubox, amb el seu coneixement, experiència i professionalitat, cuida fins l’últim detall l’estació transformadora. En primer lloc des de l’oficina tècnica, seguint amb el taller propi d’elaboració de ferratges galvanitzats en calent.