Blog

Contaminació Acústica

Aquest document, penjat a la plana web de la Generalitat de Catalunya, és una ajuda per a gestionar i preveure la contaminació acústica de les estacions o centres de transformació de tensió.  

Protecció al Foc

El fet d’ubicar Estacions Transformadores de Distribució Secundària en locals integrats en edificies d’altres usos, ja sigui vivenda, pàrkings, oficines, locals comercials, etc, ens veiem obligats a assegurar l’integritat de l’edifici i del que conté en l’hipotètic cas d’un incendi interior. Hem de tenir clar que les ventilacions i les portes d’accés no certificades han …