Contaminació Acústica

Contaminació Acústica

Aquest document, penjat a la plana web de la Generalitat de Catalunya, és una ajuda per a gestionar i preveure la contaminació acústica de les estacions o centres de transformació de tensió.