Eficiència Mediambiental

 

.

.

A GRAUBOX ens preocupem per l’eficiència mediambiental y fem un ús òptim de l’energia i matèria primera necessària, treballant a partir d’unes directrius mediambientals i de benestar per l’habitatge.

Estem treballant constantment per reduir l’impacte dels transformadors en el dia a dia dels ciutadans només amb els mètodes i materials amb les millors garanties.

Protección al Foc - Grabox

AÏLLAMENT ACÚSTIC

En el procés de transformació de l’energia elèctrica, es produeix un lleuger soroll, que en tenir-lo dins d’un edifici d’habitatges, s’ha de treballar per minimitzar al màxim.

Aquesta millora es duu a mitjançant la construcció d’una doble paret amb plaques de llana de roca intermitja durant la realització dels tancaments perimetrals.

Mentre que al sostre, el projectat de llana de roca i la confecció d’un fals sostre acústic ens dona l’aïllament acústic necessari per garantir el benestar dels veïns.

ANTIVIBRACIÓ

El transformador, tot i ser una màquina estàtica, produeix una lleugera vibració. S’ha de treballar per evitar la propagació d’aquesta a través de l’edifici.

Per aconseguir-ho, contem amb l’OIL BOX, que serveix de base del transformador i compta amb un sistema antivibratori que, a diferència d’altres sistemes, garanteix el seu funcionament.

PROTECCIÓ AL FOC

El fet de disposar d’un transformador, el dielèctric del qual és oli natural, genera una càrrega de foc important.

Actualment, GRAUBOX construeix els locals amb protecció al foc de 240 minuts i certifica tots els materials i aplicacions referents.

CAMPS ELECTROMAGNÈTICS

El flux de corrent elèctrica genera al seu voltant un camp electromagnètic, el qual pot afectar al descans dels veïns.

Per això cal optimitzar el disseny de la disposició dels equips, sobretot quan es tracta de centres de transformació integrats en l’edifici.

 

Integració Paissatge Urbà

Importància de fer que els locals destinats a serveis públics, com per exemple les estacions transformadores que tenim dins de l’àmbit urbà de les nostres ciutats i poblacions quedin integrades dins.

Adaptacions Tècniques

Una de les tasques de Graubox dins de l’àmbit d’actuació són les actuacions normatives, on s’adapten tècnicament els locals existents per tal que compleixin la normativa referent a la protección.

Detalls Interiors

Graubox, amb el seu coneixement, experiència i professionalitat, cuida fins l’últim detall l’estació transformadora. En primer lloc des de l’oficina tècnica, seguint amb el taller propi d’elaboració de ferratges galvanitzats en calent.