Eficiència Mediambiental

Eficiència Mediambiental

En el propi disseny de l’estació transformadora integrada amb l’edifici, s’han d’incloure elements primordials per la seguretat i el benestar dels veïns.

– Soroll. El procés de transformació de l’energia elèctrica produeix un lleuger soroll, que al tenir-ho dins de l’edifici, cal minimitzar-lo fins que sigui imperceptible.

– Vibració. El transformador, tot i ser una màquina estàtica, produeix una lleugera vibració. S’ha d’evitar la propagació d’aquesta a la resta de l’edifici, el que implica l’ús d’elements antivibratoris ( OILBOX ).

– Camps electromagnètics. El fluxe de corrent elèctrica genera al seu voltant un camp electromagnètic. La millor manera de minimitzar-lo és amb el disseny òptim de la disposició dels equips.

– Protecció al foc. El fet de disposar d’un transformador, que el seu dielèctric és l’òli natural, genera una càrrega de foc important. Contruïm locals amb protecció al foc de més de 240 minuts.

Protección al Foc - Grabox

Integració Paissatge Urbà

Importància de fer que els locals destinats a serveis públics, com per exemple les estacions transformadores que tenim dins de l’àmbit urbà de les nostres ciutats i poblacions quedin integrades dins.

Adaptacions Tècniques

Una de les tasques de Graubox dins de l’àmbit d’actuació són les actuacions normatives, on s’adapten tècnicament els locals existents per tal que compleixin la normativa referent a la protección.

Detalls Interiors

Graubox, amb el seu coneixement, experiència i professionalitat, cuida fins l’últim detall l’estació transformadora. En primer lloc des de l’oficina tècnica, seguint amb el taller propi d’elaboració de ferratges galvanitzats en calent.