OIL BOX

DEPOSIT-3D-GRAN

OIL BOX és un dipòsit destinat a construir la base pel transformador, amb la finalitat d’absorbir les vibracions i recollir les eventuals fuites d’oli.

Està compost per daus antivibratoris de forma equidistant, per tal de facilitar el repartiment de càrregues del transformador.

Es fabrica amb xapa galvanitzada en calent com encofrat perdut i amb perfils estructurals per tal de donar solidesa al conjunt. Els perfils base serviran de nivell de formigó, amb una lleugera pendent per tal de facilitar el possible vessament d’olis del transformador.

 

Avantatges del dipòsit OIL BOX

  •  Minimitza el temps d’actuació; mínima utilització de materials humits en construcció.
  • Antivibració assegurada; compost per 8 pots antivibradors amb superfície de repartiment.
  • Evita errors d’execució; control de qualitat en execució al taller.
  • Lleugeresa; el formigonat de la base no s’executa fins a la situació definitiva de l’OIL BOX.
  • Massa d’inèrcia d’absorció de vibracions.

 

OIL BOX PLANTA-ALZADO

 

Les mides de l’OIL BOX seran en funció de l’espai disponible i del cubicatge.

Els tipus segons l’alçada son:

  • 60 cm
  • 50 cm
  • 45 cm sense arqueta pont MT.

Per altres mides consultar disponibilitat de fabricació.

 

 

icono-1   Descarrega’t el catàleg d’OIL BOX en català.

icono-1   Descarrega’t el catàleg d’OIL BOX en castellà.