Serveis

 

A GRAUBOX fa més de 15 anys que som especialistes en la construcció i condicionament de qualsevol tipus d’estació transformadora.

Complint sempre la normativa i criteris que ens marca ENDESA o la Companyia de referència. Fem estacions transformadores integrades amb sistemes antivibratoris i insonoritzades.

Oferim solucions tècniques adaptades a cada projecte i cas particular de l’obra, gestionem els tràmits amb Companyia durant l’execució de l’obra fins obtenir el vist i plau.

GRAUBOX garanteix el compliment de les Normes Tècniques Particulars al finalitzar l’obra.

 

Assessorament integral a arquitectes, constructors, aparelladors, tècnics, etc.

 

Claus en mà

Des de definir la ubicació de la E.T. fins a l’entrega de l’obra.

 

Obra civil – Ferratges – Protecció al foc – Insonorització – Emissió de certificats

Els Nostres Serveis


Integració Paisatge Urbà

Entenem la importància de fer que els locals destinats a serveis públics, com les estacions transformadores, quedin integrades dins l’entorn urbà de ciutats i poblacions. Prioritzem i adaptem el disseny a l’estètica de l’edifici tot complint amb els requeriments tècnics.

Adaptacions tècniques

Una de les tasques de GRAUBOX són les adaptacions de locals ja existents per tal que compleixin la nomativa vigent referent a la protecció al foc, insonorització, elements antivibratoris, camps electromagnètics, accessibilitat, entre altres.


Eficiència mediambiental

Una de les nostres propostes més destacades és l’aïllament acústic dels transformadors elèctrics per minimitzar l’impacte en habitatges fins a fer-lo imperceptible.

Detalls interiors

GRAUBOX, amb el seu coneixement, experiència i professionalitat, cuida fins l’últim detall l’estació transformadora. En primer lloc des de l’oficina tècnica, seguint amb el taller propi d’elaboració de ferratges galvanitzats en calent.